Εξατομικευμένα μηχανήματα για τον κλάδο σας

Διαφορετικές λύσεις
Χημική βιομηχανία
Λύση
Χημική βιομηχανία
Οι φυγόκεντροι συμπιεστές JTL εφαρμόζονται ευρέως στις χημικές βιομηχανίες παρέχοντας αέρα για εργοστάσια θειικού οξέος, πετροχημικά εργοστάσια, βιοχημικά εργοστάσια κ.λπ.