Εξατομικευμένα μηχανήματα για τον κλάδο σας

Διαφορετικές λύσεις
Μηχανική επανασυμπίεση ατμών
Λύση
Μηχανική επανασυμπίεση ατμών
Οι φυγόκεντροι συμπιεστές JTL υψηλής απόδοσης χρησιμοποιούνται για τη συμπίεση ατμού στη διαδικασία των συστημάτων MVR (μηχανική επανασυμπίεση ατμού).