Ενσωματωμένη προκατασκευασμένη ψυκτική μονάδα BIM


Μερίδιο :

Χαρακτηριστικά


Ο ενσωματωμένος αρθρωτός προκατασκευασμένος θάλαμος ψυκτικών εγκαταστάσεων χωρίζει τα εξαρτήματα του θαλάμου εργοστασίου σε διάφορες ενότητες:

• Ενσωματωμένη μονάδα μονάδας κρύου νερού

• Ενσωματωμένη αποθήκευση πάγου

• Ενσωματωμένη μονάδα αντλίας νερού

• Ενσωματωμένη μονάδα πύργου ψύξης

• Ενσωματωμένη μονάδα πολλαπλής

• Ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου

• Μονάδα επεξεργασίας νερού

 

Χαρακτηριστικός:

• Όλες οι λειτουργίες-σε-ένα

• Μετατρέψτε τα έργα σε σειρές προϊόντων

• Ελαχιστοποιημένος χώρος δαπέδου

• Μετατρέψτε την επιτόπια εργασία μηχανικής σε προκατασκευή εργοστασίου

• Λειτουργία υψηλής απόδοσης

• Εξοικονόμηση ενέργειας

• Βελτιστοποιημένος εξοπλισμός και σύστημα

• Λιγότερη αρχική επένδυση

• Ευφυές σύστημα ελέγχου

 

 

Το BIM (Building Information Modeling) είναι ένα νέο εργαλείο για την αρχιτεκτονική και την πολιτική μηχανική. Με βάση τα δεδομένα του οικοδομικού έργου, καθιερώνουμε το μοντέλο αρχιτεκτονικής και AC για την προσομοίωση της κατάστασης λειτουργίας του συστήματος AC. Τα πλεονεκτήματα του ενσωματωμένου χώρου ψυκτικών εγκαταστάσεων με βάση το BIM είναι:

• Δημιουργήστε βάση δεδομένων BIM για μελλοντική χρήση

• Ακριβές μοντέλο για εξοπλισμό και αξεσουάρ (π.χ. σωλήνες)

• Καθορίστε το μοντέλο σωλήνων. Χωρίστε το έργο σε κομμάτια. Προκατασκευή και συναρμολόγηση επί τόπου

• Έλεγχος σύγκρουσης. Επαναξιολόγηση. Διόρθωση

• Εφαρμόστηκε κωδικός QR

• Ετήσια ανάλυση κατανάλωσης ενέργειας

• Ανάλυση κόστους χώρου εγκατάστασης

παράμετροι


μονάδα

GM/C PORT CH

57

89

113

150

170

196

224

Ψυκτικός


R22

Δευτερεύον ψυκτικό μέσο


Θερμικό υγρό υδατικής βάσης

Ψυκτική ικανότητα συνθήκης παραγωγής πάγου

RT

44

68.6

86.7

115.2

130.9

150.5

172.2

Κατάσταση AC ψυκτική ικανότητα

RT

57.1

88.9112.6149.6169.8195.6223.5

μονάδα

GM/C PORT DH

246

272

300

334

381

429

502

Ψυκτικός


R22

Δευτερεύον ψυκτικό μέσο


Θερμικό υγρό υδατικής βάσης

Ψυκτική ικανότητα συνθήκης παραγωγής πάγου

RT

190.2

209.4

230.9

256.8

293.1

330.7

386.7

Κατάσταση AC ψυκτική ικανότητα

RT

245.7

272.2300.3333.5381.3429.3502.4

μονάδα

GM/C PORT CH600

667

763

859

1005Ψυκτικός


R22Δευτερεύον ψυκτικό μέσο


Θερμικό υγρό υδατικής βάσηςΨυκτική ικανότητα συνθήκης παραγωγής πάγου

RT

461.8

513.6

586.3

661.4

773.4Κατάσταση AC ψυκτική ικανότητα

RT

600.5

667762.6858.71004.8


μονάδα

GM/C PORT CY
332

444

567

686
Ψυκτικός


R22
Δευτερεύον ψυκτικό μέσο


Θερμικό υγρό υδατικής βάσης
Ψυκτική ικανότητα συνθήκης παραγωγής πάγου

RT

254.9

335

428.6

517.8
Κατάσταση AC ψυκτική ικανότητα

RT

331.5

443.5567685.5μονάδα

GM/C PORT CHS

59

82

115

157

170

199

220

Ψυκτικός


R134a

Δευτερεύον ψυκτικό μέσο


Θερμικό υγρό υδατικής βάσης

Ψυκτική ικανότητα συνθήκης παραγωγής πάγου

RT

44.4

61.9

87.2

118.3

128.3

150.1

166.1

Κατάσταση AC ψυκτική ικανότητα

RT

58.8

82115.5156.9169.8199.3220

μονάδα

GM/C PORT DSH

247

291

316

Ψυκτικός


R134a

Δευτερεύον ψυκτικό μέσο


Θερμικό υγρό υδατικής βάσης

Ψυκτική ικανότητα συνθήκης παραγωγής πάγου

RT

186.4

218.8

238.3

Κατάσταση AC ψυκτική ικανότητα

RT

246.9

290.6316.2
μονάδα

GM/C PORT CHS

314

340

399

440

494

581632

Ψυκτικός


R134a

Δευτερεύον ψυκτικό μέσο


Θερμικό υγρό υδατικής βάσης

Ψυκτική ικανότητα συνθήκης παραγωγής πάγου

RT

236.6

256.5

300.3

332.1

372.8

437.6

476.5

Κατάσταση AC ψυκτική ικανότητα

RT

313.6

339.8
398.6440.1493.9581.2632.4


Ερώτηση