Δυναμική μονάδα πάγου σειράς GM


Μερίδιο :

Χαρακτηριστικά


Μονάδα βασισμένη στην τεχνολογία παραγωγής πάγου δυναμικής ιλύος πλανητικού εκκρεμούς MaximICE στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μονάδα είναι μια νέα γενιά πολυλειτουργικής συσκευής, η οποία ενσωματώνει ψύκτη, αντλία θερμότητας και παγομηχανή. Ως νέος τύπος ψυκτικού μέσου, ο πάγος πολτού έχει τα πλεονεκτήματα της υψηλής πυκνότητας αποθήκευσης, της καλής ρευστότητας, της ισχυρής απόδοσης μεταφοράς θερμότητας και του γρήγορου ρυθμού ψύξης.

• Ενσωμάτωση: Οι μονάδες είναι εξαιρετικά ενσωματωμένες, ο αρθρωτός σχεδιασμός όχι μόνο μπορεί να κάνει κρυστάλλινο πάγο για αποθήκευση κρύο, αλλά και να χρησιμοποιηθεί ως συμβατικά ψυκτικά συγκροτήματα.

• Αξιόπιστο: Εργοστασιακή συναρμολόγηση μονάδων, έξυπνος έλεγχος, λιγότερη επιτόπια κατασκευή και ελάχιστη συντήρηση.

• αποδοτικότητα: Οι κρύσταλλοι πάγου δεν προσκολλώνται στην επιφάνεια μεταφοράς θερμότητας και η επιφάνεια της μεταφοράς θερμότητας κρυστάλλου πάγου είναι μεγάλη. Ο πάγος λιώνει γρήγορα και καλά. Κατάλληλο για παροχή αέρα χαμηλής θερμοκρασίας, τεχνολογία παροχής νερού μεγάλης διαφοράς θερμοκρασίας και επιστροφής.

• Οικονομία: Μόνο με την αύξηση του όγκου της δεξαμενής αποθήκευσης πάγου, χωρίς την προσθήκη εξοπλισμού παρασκευής πάγου, μπορεί να πραγματοποιηθεί «αποθήκευση πάγου όλο το εικοσιτετράωρο». Μπορεί να πραγματοποιήσει κρύο και ζεστό συν-κανάλι και να σώσει την περιοχή του μηχανοστασίου.

παράμετροι


μονάδα

GM/C PORT CH

57

89

113

150

170

196

224

Ψυκτικός


R22

Δευτερεύον ψυκτικό μέσο


Θερμικό υγρό υδατικής βάσης

Ψυκτική ικανότητα συνθήκης παραγωγής πάγου

RT

44

68.6

86.7

115.2

130.9

150.5

172.2

Κατάσταση AC ψυκτική ικανότητα

RT

57.1

88.9112.6149.6169.8195.6223.5

μονάδα

GM/C PORT DH

246

272

300

334

381

429

502

Ψυκτικός


R22

Δευτερεύον ψυκτικό μέσο


Θερμικό υγρό υδατικής βάσης

Ψυκτική ικανότητα συνθήκης παραγωγής πάγου

RT

190.2

209.4

230.9

256.8

293.1

330.7

386.7

Κατάσταση AC ψυκτική ικανότητα

RT

245.7

272.2300.3333.5381.3429.3502.4

μονάδα

GM/C PORT CH600

667

763

859

1005Ψυκτικός


R22Δευτερεύον ψυκτικό μέσο


Θερμικό υγρό υδατικής βάσηςΨυκτική ικανότητα συνθήκης παραγωγής πάγου

RT

461.8

513.6

586.3

661.4

773.4Κατάσταση AC ψυκτική ικανότητα

RT

600.5

667762.6858.71004.8


μονάδα

GM/C PORT CY
332

444

567

686
Ψυκτικός


R22
Δευτερεύον ψυκτικό μέσο


Θερμικό υγρό υδατικής βάσης
Ψυκτική ικανότητα συνθήκης παραγωγής πάγου

RT

254.9

335

428.6

517.8
Κατάσταση AC ψυκτική ικανότητα

RT

331.5

443.5567685.5μονάδα

GM/C PORT CHS

59

82

115

157

170

199

220

Ψυκτικός


R134a

Δευτερεύον ψυκτικό μέσο


Θερμικό υγρό υδατικής βάσης

Ψυκτική ικανότητα συνθήκης παραγωγής πάγου

RT

44.4

61.9

87.2

118.3

128.3

150.1

166.1

Κατάσταση AC ψυκτική ικανότητα

RT

58.8

82115.5156.9169.8199.3220

μονάδα

GM/C PORT DSH

247

291

316

Ψυκτικός


R134a

Δευτερεύον ψυκτικό μέσο


Θερμικό υγρό υδατικής βάσης

Ψυκτική ικανότητα συνθήκης παραγωγής πάγου

RT

186.4

218.8

238.3

Κατάσταση AC ψυκτική ικανότητα

RT

246.9

290.6316.2
μονάδα

GM/C PORT CHS

314

340

399

440

494

581632

Ψυκτικός


R134a

Δευτερεύον ψυκτικό μέσο


Θερμικό υγρό υδατικής βάσης

Ψυκτική ικανότητα συνθήκης παραγωγής πάγου

RT

236.6

256.5

300.3

332.1

372.8

437.6

476.5

Κατάσταση AC ψυκτική ικανότητα

RT

313.6

339.8
398.6440.1493.9581.2632.4


Ερώτηση