Υπέροχη εξυπηρέτηση και ποιότητα για 30 χρόνια

Κοινωνική ευθύνη


Η ενίσχυση της συναίνεσης και της επικοινωνίας στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης, η εμφύτευση της έννοιας της κοινωνικής ευθύνης στους στρατηγικούς αναπτυξιακούς μας στόχους και η εφαρμογή της σε όλη την καθημερινή λειτουργία και τις δραστηριότητες διαχείρισης και καινοτομίας της εταιρείας, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια αριστεία πραγματικά αποδεκτή και σεβαστή από την κοινωνία Οι οργανισμοί μπορούν πραγματικά να συνειδητοποιήσουν την αρμονική συμβίωση και τη συντονισμένη ανάπτυξη του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Βιώσιμη Ανάπτυξη


Βελτιώστε το Jintongling Σύστημα Ε&Α τεχνολογίας
Βελτιώστε το Jintongling
Σύστημα Ε&Α τεχνολογίας
Μέσω της δημιουργίας και της βελτίωσης του συστήματος Ε & Α, η JTL Technology Group ενοποιεί τους στόχους τεχνολογικής Ε & Α και τον στρατηγικό συντονισμό.
Προώθηση υψηλής τεχνολογίας βιομηχανίες
Προώθηση υψηλής τεχνολογίας
βιομηχανίες
Η JTL Technology προωθεί την εκβιομηχάνιση υψηλής τεχνολογίας μέσω επιστημονικών και τεχνολογικών έργων. Τα κύρια προϊόντα μας περιλαμβάνουν μεγάλους φυσητήρες υψηλής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, συμπιεστές, μικρούς στρόβιλους και λέβητες υψηλής απόδοσης, κ.λπ. Επίσης, έχουμε τα προσόντα να σχεδιάζουμε νέους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και να παρέχουμε υπηρεσίες ενιαίας στάσης στους πελάτες.
Ανανεώσιμες πηγές
Ανανεώσιμες πηγές
Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ασχολούμαστε κυρίως με την ολοκληρωμένη χρήση πόρων βιομάζας όπως άχυρο, δασικά απόβλητα, κτηνοτροφική κοπριά, αγροτικά οικιακά απορρίμματα και λύματα, επεξεργασία λάσπης κ.λπ., μέσω αφυδάτωσης, ξήρανσης, μπρικετοποίησης και κοκκοποίησης μέσων , αεριοποίηση σε λέβητες, παραγωγή ενέργειας από ατμοστρόβιλους ή παραγωγή ισχύος κινητήρα εσωτερικής καύσης, αξιοποίηση απορριμμάτων θερμότητας κ.λπ.

Βιώσιμη Ανάπτυξη


bt
Παρέχετε στους πελάτες υπηρεσίες δοκιμής και αξιολόγησης κατανάλωσης ενέργειας και παρέχετε λύσεις συστήματος
bt
Όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας του εξοπλισμού, υπάρχει κυρίως αντικατάσταση εξοπλισμού υψηλής απόδοσης και μερική βελτιστοποίηση εξοπλισμού χαμηλής απόδοσης
bt
Διαθέτουν τεχνολογία στροβίλου ORC για την πλήρη αξιοποίηση της θερμικής ενέργειας μέσης και χαμηλής θερμοκρασίας
bt
Παρέχετε ένα πλήρες σετ συστήματος παραγωγής πάγου με θαλασσινό νερό για τη μείωση της ενέργειας και των πόρων γλυκού νερού που καταναλώνονται από την υποψύξη